• Pozisyonların taşındığı aracı kurum tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden deneme hesabı yükümlülüğünün uygulanmamasına,
• Pozisyonların taşınacağı aracı kurumun yatırımcılara uygulayacağı ücret ve masraflara ilişkin olarak pozisyon taşıma işleminden önce yatırımcılara ayrıntılı olarak bilgi vermesine ve bu konuda ispat yükünün pozisyonların taşınacağı aracı kurumda olmasına,
• Pozisyonların taşınması işlemlerinde başlangıç teminatı ve kaldıraç oranına ilişkin olarak Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 27 nci maddesinde öngörülen kısıtlamalarla ilgili olarak temel esas faaliyetleri durdurulan aracı kurumda yatırımcının pozisyon transferi anındaki konumuna ilişkin tanımlamaların pozisyonu devralan aracı kurum tarafından aynen korunması olup, pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak 10:1 kaldıraç oranı ile asgari 50.000 TL başlangıç teminat tutarının sağlanmasının dikkate alınmamasına, ancak zararda olan pozisyonlar için pozisyonların taşındığı aracı kurumun yatırımcılardan asgari olarak pozisyonları devreden aracı kurumun uyguladığı oranda sürdürme teminatı talep etmesine,
karar verilmiştir.

Bu kapsamda, şirketimizde açık pozisyonu olan ve sözleşmesinin fesih edilip pozisyonlarının tarafımızdan tasfiye edileceğine dair kendisine ihtar gönderilmiş olan müşterilerimizden pozisyonlarını başka aracı kuruma taşımak isteyenlere ek süre verilmesine karar verilmiştir. Bu yönde talebi olan müşterilerimizin forex@destekmenkul.com.tr adresine e-mail atmaları veya 0212 3715050 numaralı telefondan şirketimizi aramaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Ek: SPK'nın i-SPK 128.15 (15/06/2017 tarihli ve 24/790 s.k.) sayılı İlke Kararını görmek için buraya tıklayınız.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İletişim Komitesi